Friday, May 04, 2007

Bye Bye, Poo Poo


Victory!

2 comments:

Anonymous said...

http://pasleybrothers.com/jefferson/course_of_empire.htm

Anonymous said...

Omoshiroiikatta!!! Tokidoki Nihon-jin wa chotto hen desu.
Sumimasen, boku no nihon ga tahihen desu.